Καθ. Σ. Ραψομανίκης
Καθ. Γ. Συλαίος
Καθ. Κ. Τσαγκαράκης
Καθ. Δ. Κομίλης
Αν. Καθ. Γ. Λούπα
Αν. Καθ. Π. Μελίδης
Αν. Καθ. Χ. Πεταλάς
Αν. Καθ. Γ. Γκίκας
Αν. Καθ. Κ. Ελμασίδης
Αν. Καθ. Ι. Νικολάου
Αν. Καθ. Σ. Ντούγιας
Επικ. Καθ. Κ. Αθανασίου
Επικ.Καθ. A. Πασχαλίδου
Επικ. Καθ. Α. Σταματελάτου
Δρ. Β. Διαμαντής (ΕΔΙΠ)
Δρ. Κ. Κελεκτσόγλου
Δρ. Ι. Κυριτσάκη
Δρ. Β.Παπαευαγγέλου
Δρ. Α. Τασοπούλου
Δρ. Θωμάς Τσάλλης
Δρ. Δήμητρα Καραλή