Λούπα Γλυκερία
Μελίδης Παράσχος
Νικολάου Ε. Ιωάννης
Ντούγιας Σπυρίδων
Ραψομανίκης Σπυρίδων
Συλαίος Γεώργιος